Pinterest aesthetic board|soundtrack


Členové smečky

Přízrační jsou prapodivně klidní. Působí tak velmi tajemným, moudrým dojmem, někdy spíše líným. Na oko vždy vypadají jako by věděli něco, co ostatní ne. A většinou se vám ani nepoštěstí vidět je pěkně pospolu jako jednu velkou rodinu. Tudíž je pravděpodobné, že vám ani nepřijdou jako členové nějaké smečky. Důvodem je jejich volnost. Mohou si žít, jak se jim zlíbí, a to i přesto, že mají svá pravidla. Při bližším zkoumání však zjistíte, že tito vlci jsou překvapivě skvěle sehraní. Důvěřují si, respektují se a mezi nimi panuje příjemná nálada. Jsou jako jedno. I když jsou zrovna oddělení nebo někteří samotní, stále z nich sálá pocit sebevědomí nebo klidu. Ví totiž, že v této smečce, získají nejen sílu, ale i ochranu. A nezáleží příliš na tom, kde se právě nachází. Nejsou však samotní pořád, velmi často se potulují kolem svého tábořiště a při jeho okolí. Tudíž, jakmile cizinec na někoho z Přízračných narazí, může tušit, že jeho rodina je někde poblíž.Smečka a tuláci:

Povídají se o nich nejrůznější věci, špatné i dobré. Někteří tvrdí, že pokud si svého života nevážíte, máte zamířit k nim. Prý se o to postarají a života vás rádi zbaví. Na druhou stranu lze však častěji zaslechnout pravý opak. Přesněji, že i přes to, jak se na první pohled mohou zdát zvláštní, tak jsou to právě oni, co rádi pomohou. Když tulák ztratí směr, jsou to právě Přízrační, kteří jej navedou na cestu. Sami neví, zda je to cesta špatná či dobrá. Nevidí totiž budoucnost. V jednom však mají jasno. Je to cesta dotyčného, jen mu pomohli přejít přes překážku, aby mohli pokračovat ve své cestě. Dál se jich to netýká. Rádi se tuláků ptají na nejrůznější informace, ať už je to ohledně dění ve světě, nebo zda nechtějí přistoupit mezi ně. Pokud z nich již nemají co vytáhnout, případně se přidat nechtějí a ani v tom nevidí budoucí přátelství, nemají důvod se s tuláky a podobně nadále zdržovat. Ale také se to odvíjí od jedince, co s nimi právě on udělá.Vztahy s jinými smečkami:

Přízrační nemají vůbec zapotřebí vyhledávat hádky nebo rvačky. Jsou klidní, vyrovnaní a pokud mohou, konfliktům se vyhýbají. Není totiž důvod, proč útočit. Je to jednak vysilující a v mnoha případech naprosto zbytečné. Kdyby k něčemu vážnému však došlo, nejdříve přichází diplomatická řešení. Teprve pak dotyčný pozná pravou sílu Přízračných. S otevřenou náručí přivítají spojenectví, a dokonce si rádi nechají vyhlásit i nějakou tu menší „válku“. Není na škodu si ten klidný život obohatit, no ne? Se všemi smečkami v Norestu se zatím však řádně neseznámili, tudíž o sobě příliš mnoho neví. Celkově se pokládají za neutrální. Jestli vlk z jiné smečky zabije jednoho z „nich“, může si být jistý, že ho na hranicích Přízračných čeká to samé, bez možnosti vyhnutí se takovémuto trestu. Avšak vztah se smečkou, ze které „zabiják“ pochází, zůstává stejný.


Nihilská svorka - neutrální
Igniská svorka - neutrální
Kult - neutrální
Sinnebjörns – neutrálníHistorie:

Vše začalo jediným vlkem, jenž byl plný odhodlání. Vlk pocházel z dalekých krajů, proto jsou i názvy postavení tak zvláštní. Když však budete hodní, sám alfa vám prozradí význam těchto slov. Jeho cílem bylo najít rodinu a lásku. Ono odhodlání v tom pokračovat však časem začalo opadávat, jako podzimní listí. Začíná cítit touhu po moci. Teď záleží na členech, zda se díky nim tato smečka zapíše do historie a bude vzkvétat jako růže v dobrém. Nebo zda ve svém vůdci zapálí oheň, společně vzplanou a vše co jim přijde pod tlapy, zničí.Pravidla smečky a tresty za jejich porušení:

● Hlas se k alfě* alespoň jednou za měsíc.

o Při neohlášení se vám sníží postavení, při dalším opakování se vám bude postavení nadále snižovat, nakonec to může skončit vyhozením ze smečky.

● Alfa má absolutní slovo, slovo poslední, tím se budeš řídit.

o Při neuposlechnutí tohoto posledního slova můžete být pouze napomenutí, ale můžete přijít i o členství ve smečce.

● Respektuj a budeš respektován.

o Vede to k ukončení respektu vůči vám, tudíž i ke snížení důvěry smečky vůči vám. Výše postavený vás může pouze napomenout, odmlouvání či opakované porušování může vést k menší rvačce, nikoliv však k usmrcení, či vážným zraněním. Je pak možná ztráta členství ve smečce.

● V tichosti a klidu zůstaň, abys chráněn byl a moc byla ti dopřána.

o V případném nedodržení mimo smečku vám nemusí přijít pomoc, kterou byste normálně mohli získat např. při útoku na vás. Na území smečky toto pravidlo neplatí!

● Snaž se zachovat a chránit krásy přírody, stejně tak i svůj domov; svou smečku.

o V této smečce se příroda ctí a chrání, zabití mláděte – ať už lovné zvěře nebo vlčete – se může trestat až smrtí. To samé platí i o březích samicích. Zabíjení zvěře pro zábavu se také trestá dvoutýdenním hladověním, či zákazem vstupu na území.

● Zabiješ-li svého druha bezdůvodně, nepatříš sem a budeš patřičně potrestán.

o Trestá se smrtí nebo vyhoštěním.

● Bezdůvodné rvačky mezi členy nejsou povoleny.

o Můžete nabrat trestu, kdy nebudete moci jíst po nejkratší dobu jednoho týdne. Případně nebudete moct na určitou dobu vstoupit zpět mezi vlky.

● K tulákům a vlkům jiných smeček chovej respekt; v případě útoku, utíkej nebo bojuj, pomoc bude na cestě pokud jsi poblíž území smečky.

o Nedodržený respekt se vám vymstí sám, co si začnete si i dokončíte (např. rvačku na život a na smrt). Pomoc k vám s velkou pravděpodobností nepřijde.

● Partnerství mimo smečku dovoleno je, v případě vlčat, ta připadají smečce (v případě matky tuláka, ta se stává nejnižším členem smečky, i kdyby nechtěla; smí odejít pouze tehdy, kdy vlčata dosáhnou šesti měsíců). Musí se však hlásit, stejně jako partnerství ze smečky.

o Při neohlášeném partnerství, vám partnerství nemusí být přijato. Nebo vaše případná neohlášená vlčata budou vyhoštěna po dosáhnutí určitého věku, případně zabita.

*V případě nepřítomnosti alfa páru se rozumí jeho zástupce, beta, jež je povinna to nahlásit jedné z alf v nejbližší době. Alfa pár jsou jediní vlci, kteří mohou tresty zadávat a ve smečce mají absolutní slovo, avšak je může ovlivnit beta.Hierarchie:

V této smečce vládne rovnost vlka vůči vlkovi. Bez ohledu na jeho minulost, rod nebo i drobností jako jsou jizvy, jak na těle, tak na srdci. No postaveních je potřeba, každý má nějakou věc na starost. Tady se chaos nevede.


● Tenebris – alfa samice

o Alfa samice má nejvyšší práva ve smečce. Ano, vyšší než alfa samec. Může vše, ale zároveň nemusí dělat nic. Její slovo je to poslední, které při rozhodování smí padnout a to platí. První proto musí být vybrána Noxem a splňovat jeho podmínky. Jakmile je alfa samice zvolena, stává se z ní Tenebris a její pravé jméno mohou používat ve smečce nejbližší, tzn. Nox, Lex, rodina a nejbližší přátelé.


● Nox – alfa samec

o Alfa samec neboli Nox, stejně jako Tenebris má za úkol starat se o celou smečku, především o její chod. Ten však možnost „nicnedělání“ nemá. Musí vládnout silnou magií, aby s ní mohl chránit celou svou rodinu; smečku. Dává nižším postavením kouzelný znak smečky, když úspěšně projdou zkouškou. Tento znak jim dává kousek magie, kterou vlastní Nox, aby je mohl chránit i mimo smečku. Vlci ji však využít nemohou.


● Lex – beta

o Zastupuje alfa pár, tedy Tenebris a Noxe. Stejně jako Nox se i Lex stará o smečku. Společně s ochránci hlídá smečku a po většinu času se drží po boku alfa páru. Může mluvit do rozhodování alf. Nikdy však nesmí mít poslední slovo a stejně jako ostatní členové se musí podvolit rozhodnutí vyšších. Sleduje chod smečky a dává hlášení vyšším.


● Coelo– gamma

o Coelo [koelo] je nejvyšší postavení, kterého může vlk dosáhnout. Je skvělým léčitelem, lovcem, bojovníkem a nebo si tento post vysloužil tím, že něco pro smečku udělal. Podle toho se také o ostatní členy stará. Ať už je to léčení, zásoba jídla, či ochrana před nepřáteli. Coela učí vlčata. Taky může učit nezkušené vlky, když je o to požádají. Po Lexem zadané době učení předstupuje vlk před Tenebris, Noxe a Lexe. Ti rozhodují, zda si post Coela zaslouží. Jsou pak ve smečce velmi ctění.

Coela se dělí na profese:

▪ Medic – Léčitel

o Vlk znalý v bylinkách a zraněních. Je vždy poblíž a dbá na zdraví celé smečky. Také si uschovává bylinky do úkrytu na místě, kde se právě smečka nachází.

▪ Venator – Lovec

o Výteční stopaři a vůdci v lovech. Loví pro zásoby na zimu a pro smečku, případně loví i pro ty, co lovit neumí jako např. vlčata.

▪ Rimor – Zvěd

o Jsou to dobří průzkumníci, chodí prozkoumávat okolí, ve kterém se smečka chce na chvíli usadit, případně dává pozor na oblast, kde se smečka nachází. Získává informace o jiných smečkách atd.

▪ Umbra – Ochránce

o Bojovníci, kteří chrání celou smečku. Jsou to právě oni, co přiběhnou na pomoc, když je někdo v nesnázích.


● Aesta – delta

o Při dosáhnutí tohoto postavení, pro smečku Aesta znamenají obyčejné rodinné příslušníky. Mají za úkol pomáhat nižším postavením. Starají se o vlčata a mohou se dále učit a zlepšovat, aby získali postavení Coela.


● Crona – théta

o Crona [krona], neboli Crony jsou sedmiměsíční vlčata, stávající se právoplatnými členy smečky. Starší členové, kteří přišli do smečky a snaží se získat si důvěru celé smečky, musí ke získání tohoto postavení složit zkoušku.


● Sigma – omega

o Sigmy jsou vlčata mladší šesti měsíců. Toto postavení taky získávají noví vlci ve smečce, nebo ti vlci, kteří se něčím provinili a hrozí jim vyhození ze smečky.


Aktuálne postavenie vo svorke - TU


Teritorium:

Teritorium Přízračných je stejně zvláštní jako oni sami, nepotřebují totiž žádné velké území. Nechtějí být pro ostatní smečky, které mají jasně dáno své sídlo, snadnou kořistí. Společně si vždy vyberou jedno místo, kde se na dobu neurčitou usadí. Jakmile budou chtít místo změnit, prostě se i se svým táborem přemístí. Vždy si však vyhledávají místa, která jsou skrytá. Jejich hlavní podmínkou je, aby poblíž měli vždy pitnou vodu a zvěř. Snaží se o to, aby bylo pro vlky nepatřící do smečky, těžší je najít. Důležité je ještě zmínit, že při svém přemísťování jinam zametou veškeré stopy po táboře, kde sídlili. Následně, než pravděpodobně nadobro odejdou jinam, si vysadí svou vegetaci, zanechají na místě svůj znak a teprve poté, co se se svým domovem rozloučí, poklidně odejdou dál.Kultura:

Zajímá vás kultura Přízračných? Všechny obřady a zkoušky, kterými vlk musí projít? Vše se dozvíte – tady.Logo, ktoré musí mít všichni členové na profilovce: