Kontaktbrloh.rpg@gmail.com
https://www.instagram.com/vlcibrloh/

Administrátori

S'Arik
Správca Prízračních, správca profilov, správca registrací, schvalování vlčat
Discord: huinniziopochtili

Bea
Správca WOTS, správca inzerátov, správca tuláků
Discord: akaluur

Matery
Správca Nihilskej svorky, správca profilov, správca registrací
Discord: alijmatery

Kiler
Správca Kultu, správca profilov
Discord: jessinkacz

Rea
Správca Ignisu, správca galérie, správca cintorínu
Discord: rea_reika

Aya
Schvalování registrací
Discord: ayayaj

Sandworth
Správa pravidel, správce akcí, správce osudu
Discord: sandworth