pinterest aesthetic board | soundtrack | logo


Členové smečky

» Přízrační se mohou zdát dosti záhadní, či tajemní. Jejich hlavní zvláštností je, že se k sobě chovají jako rodina, a to i přes rozdílnosti postavení, nebo povah - společně vždy mají větší sílu, než jako jednotlivci. Mají přesvědčení, že k nim hvězdy promlouvají a nachází se v nich osud jich všech, který je může, ale také nemusí změnit. Snaží se nalézt svůj životní cíl, jenž všichni společně objevují, a také ho i plní. Jsou taktéž dosti diplomatičtí a nechtějí s ostatními žádné problémy - věří, že se vždy najde nějaká cesta, která by mohla vyhovovat všem. A i když to mezi nimi občas skřípe, tak jako v každé rodině, vždy je veškeré nepřízně osudu zase spojí a ještě více sblíží… Každý dokonce i nepatrný čin má totiž velký vliv na budoucnost veškerého dění mezi nimi, ale také jejich okolí. Těm, kteří se rozhodnou mezi ně vstoupit nabízí nový život a cíl. Pozvedají slabé a navrací život těm, kteří už ztratili víru v něj.


Smečka a tuláci:

» Samotní Přízrační jsou k tulákům spíše neutrální. Neroznášejí toho o smečce příliš a spíše se snaží zjistit více informací o ostatních. Nevadí jim ani, když se tuláci potulují po místech, které by jiná smečka nazvala “územím”. Mají noru, kde se všichni oddávají ke slastnému spánku a nejčastěji se nachází v místech poblíž, které dříve patřilo nějaké smečce. Neberou ho jako jejich vlastní, proto jim ani nevadí, když se zde někdo potuluje. Však nejčasteji je najdete poblíž Půlnoční studny, nebo Hvězdné jeskyně = to jsou něco jako jejich posvátná místa. Tam se účastí rodinné svolání, někdy i zkouška pro nové členy smečky Přízračných se zrovna najde v jednom z těchto dvou míst.


Vztahy s jinými smečkami:

» Jiné smečky tolerují a dokud je neohrožují, nemají důvod se o ně nějak zajímat. O většině skoro ani neví, že se vůbec v Norestu nachází - mají svých starostí dost. Pouze z velké blízkosti Igniské smečky nejsou zrovna nadšení, jelikož to může být pro ně nebezpečné.

Nihilská svorka - kladný
Igniská svorka - spíše záporný
Kult - neutrální

Historie:

» Tato smečka ač existuje teprve chvíli, má docela pestrou minulost. Vše začalo jistým Hakem, který smečku dal dohromady a vypadalo to, že vše bude naprosto klidné - smečka, její pravidla a zvyky byly v té době naprosto odlišné, možná až k nepoznání. Jenže nezdálo se, že onen bývalý vůdce Přízračných měl stejné plány, aneb zůstat a udržet rodinu pohromadě. Opustil nás a vydal se do světa bez jakékoli zanechané stopy po sobě. Na své cestě potkal jistého vlka jménem Santino … ten ho zbavil veškerých povinností a za pomocí vlka Alo-peho se dostal on i jeho družka Artemisia do tábora. Tam samozřejmě nastalo velké pozdvižení a zdálo se, že Přízrační už nikdy jako smečka a rodina fungovat nebudou. Stala se z nich pouhá sebranka vlků, co žili pospolu a zdáli se být k nepoznání. Avšak vůči Santinovi chyběla důvěra, kterou naši Přízrační tolik měli k Hakovi. Jenže on v tom nebyl sám, Artemisia - jeho partnerka, se ujala žezla a vzala věci do svých vlastních tlap. V tom byla seslána na ně katastrofa, která však změnila životy veškeré smečky. Potopa zaplavila celé území Přízračných, které bylo do té doby jejich domovem. S tím vším také smetla Santina a všechny jeho stopy. Artemisia však dvakrát neváhala a zavedla naši smečku odtamtud pryč, aby to samé se nestalo s nimi. Nehodlali býti zapomenuti jen proto, že na ně matka štěstěna zanevřela. Nyní žijí na území bývalé smečky Erdénské, ale berou to území trochu jinak, než u ostatních smeček. A Santino? Ten je pohřešovaný, ztracený v minulosti.



Pravidla smečky a tresty za jejich porušení:

» Útoč jen, pokud jde o sebeobranu. » Potyčky mezi členy smečky jsou zakázány.
» Nejprve řeš slovy, a až potom svaly.
» Respektuj naši kulturu.
» Mluvčí za nás je vždy Tenebris, v její nepřítomnosti ji zastupují postavení jako jsou třeba Nox a Lex. (A v jejich nepřítomnosti výhradně i Coely.)
» Každá Sigma by měla sklonit hlavu před vyššími postaveními, už jen z principu úcty vůči nim.
» Všichni členi dodržují své povinnosti tak, aby jsme mohli žít v harmonii (tzn. Venatoři loví - Astralové učí, apod.)
» Pokud chceš být součástí naší rodiny, tak dodržuj vůči nám všem nějaký určitý respekt. I když se neshodneš s někým z nás, tak nikdy se neuchyl k násilnému konfliktu.
» Jestli tvá drahá polovička je mimo smečku, tak je to v pořádku. Nemusí být ve smečce, aby jste mohli uzavřít partnerství. Avšak pokud se jedná o vlčici, která bude čekat tvá vlčata a nebude v žádné z jiných smeček, tak se může na dobu neurčitou k nám přidat a vychovat své ratolesti u nás.
» (OUT-RP): Napiš za každý měsíc aspoň deset příspěvků (je jedno jak dlouhých), aby alfa byla informována o tvé aktivitě. Pokud však nemáš čas, či náladu, tak to předem nahlas alfě.
» Poprvé budeš varován, jestli jsi tedy nenapsal deset příspěvků za měsíc. Napodruhé už budeš mít definitivní “pohřešování.”
» (OUT-RP): Před tím, než budete moct do smečky, musíte mít nahraných aspoň 10 postů za postavu.

O vlčatech
» Členové, kteří se teprve nedávno přidali a nemají vyšší postavení než Sigma nemohou mít hned ze začátku vlastní vlčata. Musí počkat na dvouměsíční lhůtu od přijetí do smečky a až poté to oznámit tenebris, že vlčice zabřezla a čeká mladé. Pokud však toto pravidlo bude porušeno, (ať už pravidlo dvou měsíců a nebo neoznámení,) tak mohou být vlčata odebrána a pár by byl vyhoštěn z území.

Tresty: » Jestliže ublížíš někomu z nás bezdůvodně, tak tě budeme muset vyhnat z našeho území. » (OUT-RP): Pokud nenapíšeš za každý měsíc deset příspěvků (bez omluvy), tak tvá postava bude tkzv. “pohřešovaná,” a proto již nebude součástí smečky. Avšak může se znovu přidat do smečky po určité době, (ale až za měsíc s tím, že budete aktivní a máte nahraných předem deset příspěvků za postavu, se kterou se přidáte zpět do smečky.)


Hierarchie:



Tenebris [alfa-samice]
» Ve smečce má hlavní, klíčové slovo. Musí být zodpovědná a zvládat všechny dovést k lepším zítřkům. Dovednost číst ve hvězdách je nutností.

Nox [alfa-samec]
» Řídí smečku spolu s Tenebris. Je její opora a dělá sám zásadní rozhodnutí pouze při nepřítomnosti alfa samice.

Lex [beta]
» Jedná se o zástup alfa páru, ale oba mají stejná práva - vždy se musí jednat o dva vlky opačného pohlaví. Při nejhorším může být jejich počet snížen na jednoho lexe, ale o to více práce musí zastávat. Dohlížejí na plnění rozkazů, poslouchají, co jim hvězdy šeptají a pokud se jedná o něco vážného musí to hned konzultovat s alfami.

Coelo [gamma]
» Toto postavení je nejvyšší, jenž mohou dosáhnout dosáhnout aesty. Tito vlci dosáhli jistých zkušeností v jejich oboru, nebo naopak se osvědčili, že si zaslouží větší poctu. Pro toto postavení musí stejně jako vyšší postavení umět mluvit s hvězdami. Každý coelo má také již svoje povinnosti - musí zastávat práce, které obnáší jejich odvětví a učí nižší postavení (aesty, crony a sigmy) v jejich oboru.
Medic = léčitelé
» Starají se o zdraví ostatních členů, v případě zranění jsou to právě oni, kdo se budou snažit pomoci.
Rimor = zvědové
» Obhlíží terén a kontrolují jestli je vše v pořádku. Jedná se o nenápadné vlky a v případě potřeby zjišťují, co se děje v okolí míst, kde mají nory.
Umbra = bojovníci
» Vlci, kteří se vyznačují svojí silou a boje jsou pro ně důležitá součást života. Chrání smečku a jsou ochotni pro ni i zemřít.
Venator = lovci
» Zajišťují pro všechny členy potravu - nejdříve musí donést dostatek potravy k noře a až poté si můžou ulovit i něco pro sebe.
Astrál = učitel
» Jsou to všestranní členové, kteří umí od každého základy a informace předávají vlčatům popřípadě vlkům, kteří se také chtějí stát učiteli.

Aesta [delta]
» Jsou to vlci, kteří si již zvolili svůj obor, tomu se věnují a snaží se dostat na postavení coelo. Musí poslouchat vyšší postavení a pomáhají ostatním.

Crona [vlčata]
» Toto je speciální postavení pro vlčata, jakmile budou ve věku dospívání tak musí splnit zkoušku, popřípadě opustit smečku. Po splnění zkoušky se stanou aestami. Jejich jedinou povinností je docházet na pravidelnou výuku svých učitelů, Astrálů.

Sigma [kappa]
» Toto postaveni dostane každý nováček, který se ke smečce přidá. Ještě nemá úplnou důvěru a každý vyčkává, jak se zachová, jestli je připraven k plnému začlenění do smečky.

Aktuálne postavenie vo svorke - TU


Teritorium:

» Jejich teritorium se nachází na bývalém území Erdenu. Bylo to nejlepší místo k životu a zůstali zde díky poselství, které od hvězd dostali. Však nemají dané žádné hranice, ani pravidla pro cizince - berou to pouze jako přírodu, kde mohou žít.



Kultura:

Zajímá vás kultura Přízračných? Všechny obřady a zkoušky, kterými vlk musí projít? Vše se dozvíte – tady.



Logo, ktoré musí mít všichni členové na profilovce: