Čo je to textové RPG?

Ide o textovú hru, v ktorej pomocou replík - príspevkov hráte za svoju postavu (vlka) - teda ovládate jej život. Je len na vás, akú bude mať Vaša postava povahu, históriu, záľuby a aké bude jej správanie. Fantázií sa medze nekladú, a práve v tom je čaro celého RPG.

Ako hrať textové RPG?

Textové RPG sa na našom webe hrá prostredníctvom fóra. Má aj samozrejme svoje zásady a pravidlá, ktoré v najbližších riadkov podrobne vysvetlíme.

Štylizácia replík:

Čo sa príspevkov týka, mali by byť zrozumiteľné a jasné. Štylizácia je na jednotlivých RPG weboch špecifická, preto by ste mali rešpektovať prípadnú rozdielnosť v hrateľnosti v porovnaní s inými RPG hrami.
Činnosť postavy - pre vyjadrenie činností, či už pohybu, stavu alebo výrazu tváre používame text nijak neoznačený.
Komunikácie postavy - dialóg, monológ, čokoľvek, čo Vašej postave "vychádza z úst" označujeme úvodzovkami (").
Myšlienky postavy - vnútorné monológy či dialógy postavy sa označujú šikmým písmom (poprípade ohraničujeme hviezdičkami **, to však nie je povinné).

 • Luna vyjde z nory. ,,Ahojte," pozdraví vlkov naokolo. To je ale pekný deň, pomyslí si. => Správne
 • Vyjde z nory. Ahojte, pozdraví vlkov naokolo. „To je ale pekný deň.“ Pomyslí si. => Nesprávne => Nesprávne

Rozdiel je jednoznačne badateľný. Prvá replika je zrozumiteľná, jasná, bez akýchkoľvek chýb, zatiaľ čo tá druhá by sa dala označiť ako presný opak.


PRAVIDLÁ!

 1. Obmedzte vulgarizmy /alebo ich aspoň cenzurujte/.
 2. Vaša postava nesmie výrazne zasahovať do príbehu iných postáv bez povolenia. (viď bez povolenia napríklad vážne postave ublížiť) Takisto aj v prípade, že chcete zasiahnuť do prebiehajúcej RPG hry, mali by ste sa na povolenie spýtať hráčov, ktorí hru hrajú, čisto zo slušnosti.
 3. Snažte sa udržať hru na čo najrealistickejšej úrovni. Premýšľajte napríklad, či je čin, ktorý sa Vaša postava chystá vykonať možný a najmä, či je ho vaša postava vôbec schopná vykonať.
 4. V RPG hre nepridávajte repliky, ktoré nemajú nič spoločné s príbehom. Hráčov to ruší pri hre. Na komunikáciu medzi hráčmi je vytvorený samostatný chat.
 5. Dajte postave počas RPG hry možnosť reagovať. Vezmime si pre príklad boj medzi postavami: ak v jednej replike uvediete, že Vaša postava tú druhú uhryzla, musíte jej dať možnosť na útek či protiútok, nesmiete okamžite útočiť znova, akoby postava iného hráča iba stála nečinne na mieste bez snahy zachrániť si život.
 6. V hre je PRÍSNE ZAKÁZANÉ hrať hry so sexuálnou tématikou! Pamätajte, že postavami sú vlci. Toto RPG je taktiež otvorené aj veľmi mladým hráčom, ktorých by sme neradi vystavovali takémuto obsahu.
 7. Rešpektujte prosím všetkých hráčov a adminov stránky, pokiaľ máte s niečím problém, adminov kontaktujte. Radi si vypočujeme konštruktívnu kritiku, ale nie pokiaľ svoj nesúhlas podávate bez akejkoľvek úcty

Vyvarujte sa:


 • Mary/Gary Sue
Takáto postava je skrátka bezchybná. Je milá, láskavá, neomylná, vševediaca a vševidiaca. To je jednoznačná chyba a takýto vlk Vám nebude schválený. Nikto nie je dokonalý, určite teda ani Vaša postava, preto je potrebné uviesť jej slabiny, jej chyby, jej nedostatky.
 • God-Moding
Nemôžete hovoriť a hrať namiesto ostatných vlkov. Môžete niekoho udrieť, môžete druhej postave položiť otázku alebo zaútočiť, ale nemáte žiadnu kontrolu nad tým, či sa osoba neuhne, alebo či Vám ten druhý človek niečo odpovie alebo sa nebude/bude brániť.
 • Metagaming
Ako účastník RPG máte prístup ku všetkým informáciám o ostatných postavách /z ich profilov/. Všetko si to môžete prečítať a teda o tom viete Vy, ako reálna osoba. Vaša postava to však nevie! Metagaming vzniká, keď Vy dáte svojej postave informácie, ktoré by za bežných okolností určite nevedela. Pokiaľ druhá postava iba píše, čo si myslí a nevysloví to /napr. Myslí si, že by bolo dobré, ak by začalo pršať.*/, Vaša postava jej na to nemôže nič povedať, najprv by zrejme musela vedieť čítať myšlienky.
 • Krištáľová stena
Takzvaná krištáľová stena je rozdiel medzi hráčom a postavou. Hráči ste Vy. Sedíte pri počítači a ťukáte prstami do klávesnice, čím ovládate svoju postavu. Vaša postava žije príbeh, ktorý jej vymýšľate. Ale nie ste to Vy. Vaša postava má iný vzhľad, meno, vlastnosti a vedomosti. Práve v tom je to kúzlo hry na hrdinov. Hráte za niekoho iného, možno za toho, kým by ste chceli sami byť a žiť jeho život. Ak teda nemáte radi nejakého spoluhráča, nedávajte mu to najavo svojou postavou. A čo zistíte Vy neznamená, že o tom vie Vaša postava. Takže váš vlk nemôže vedieť, že má nejaká postava 3 roky, pokiaľ mu/jej to tá postava nepovie - táto chyba sa už však nazýva Metagaming (uvedené vyššie).


Riešenie porušenia pravidiel


Ak pravidlá porušíte budú z vašich činov vyvodené následky. A to už podľa závažnosti priestupku. Hráč, ktorý spraví priestupok bude najprv len upozornený. Ak však jeho priestupky budú pokračovať, kompetentný správca RPG bude musieť hráča potrestať. Čo sa týka "najkrutšieho" trestu, teda vymazania účtu daného hráča - tento hráč si môže vytvoriť účet znova, avšak začne svoj boj s RPG odznova. Ak sa to bude však bude opakovať, danému hráčovi sa zablokuje IP adresa a teda nebude sa môcť prihlásiť ani registrovať.